V technických listech naleznete rozsah použití, vlastnosti, přípravu podkladu, materiálové vlastnosti, zpracování, bezpečnostní pokyny daného produktu a mnohé další informace.


Pro otevření technických listů budete potřebovat program Adobe Reader pro příslušnou verzi operačního systému.