Lepidla na keramickou dlažbu, obklady, kámen, pórobeton

Lepící a stěrkovací tmely pro zateplování fasád

Spárovací hmoty a tmely

odolnost proti zmrazovacím cyklům, technologickým procesům, tvorby plísním, lišejníkům a hub, vůči kyselinám, zásadám naftě a derivátům, solím a odpadním vodám

Vodotěsné hmoty a rychletuhnoucí malty

Těsnící pásky

elastické, pro dilatační i pracovní spáry, v místech možných deformací podkladu

Výrobky pro sanaci a ochranu betonu

pro opravu betonu, kde dochází vlivem mechanického zatížení, vlhkosti, zmrazovacích cyklů a působené solí ke karbonizaci a následně korozi armatur

 

Sanační omítky

vhodné pro objekty s nefungující izolací, vystavené vlivu kapilární vlhkosti a salinity, kde dochází až ke korozi omítek nebo i k povrchovému poškození obnaženého zdiva

Injektážní a hydrofobizační prostředky

Podlahové srovnávací hmoty

vysoká pevnost bez tvorby trhlin, výborná přilnavost k podkladu

 

Průmyslové podlahy

Epoxidové nátěry, stěrky a tmely

Penetrační a impregnační prostředky

 

Izolace a ochrana stavebních konstrukcí proti vodě

Bazény – novostavby, rekonstrukce

Nádrže na pitnou vodu, kanalizace a ČOV